Poslovi - Oglas za posao

Glavni blagajnik-likvidator (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Poželjno
Mjesto: Bugojno
Broj pozicija 1
Jezici:

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

 

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

 

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

 

Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2019. godinu,  raspisuje se:

 

KONKURS

 

Za prijem na radno mjesto : GLAVNI BLAGAJNIK LIKVIDATOR

 

Ekspozitura Bugojno – 1 izvršioca

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

ZA POZICIJU GLAVNI BLAGAJNIK-LIKVIDATOR

 • minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,
 • da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima. 

Glavne odgovornosti:

 • poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
 • prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima, 
 • evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata, 
 • pružanje potrebnih informacija komitentima, 
 • likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama, 
 • otvaranje računa Klijentima Banke, 
 • rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda Banke

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i  profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

 

Konkurs ostaje otvoren do dana  21.04.2019.godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

 

Izvor: Posao.ba

13.04.2019